login

FAQ - veel gestelde vragen

COVID-19

Schoonmaken.nl krijgt veel vragen over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan. Wij conformeren ons volledig aan de RIVM-richtlijnen. Net als u zouden wij graag zien dat deze strikte handhaving van de richtlijnen niet nodig zou zijn.

Maar wij zijn er ook van overtuigd dat strikte handhaving een belangrijke bijdrage levert in het slagvaardig omgaan met deze ingrijpende situatie. Dat kan uiteraard impact hebben op onze huidige dienstverlening. Wij vertrouwen daarbij op uw begrip.

Mochten de richtlijnen nog strenger worden, bijvoorbeeld bij een strenger lockdownbeleid, dan zullen wij u informeren over de impact. Schoonmaak is een cruciaal beroep Schoonmaak wordt in de toelichting op de lijst met cruciale beroepen/vitale processen benoemd als onmisbare functie voor de vitale processen.  Dit draagt er aan bij dat schoonmaak op veel plekken kan doorgaan, wat van groot belang is in deze tijd.
Schoonmaken.nl had al in maart 2020 zijn schoonmaakprocessen op de situatie aangepast. Naast alle beschermingsmiddelen hebben we ons schoonmaakmiddel vervangen voor een schoonmaakmiddel met desinfecterende eigenschappen. Daarnaast worden contactpunten zoals deurklinken, liftknoppen, leuningen etc. extra grondig schoongemaakt.

Contract

Schoonmaken.nl werkt met jaarcontracten die stilzwijgend worden verlengt. Elk jaarcontract is drie maanden voor start- of wijzigingsdatum opzegbaar. 
Op deze dagen worden geen werkzaamheden verricht, tenzij dit in het contract is opgenomen. Zaterdag, zondag en feestdagen worden altijd belast met bijbehorende cao toeslagen.
De uitgebrachte offerte is na akkoord ook het contract. Contracten worden niet ondertekend en door betaling van de eerste factuur gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wilt u een kopie van het contract of de algemene voorwaarden ontvangen? Klik dan hier.

Personeel

Bij Schoonmaken.nl werken wij met 3x een contract voor 6 maanden (bepaalde tijd). Na het 3e contract (bepaalde tijd) komt u in aanmerking voor een vast dienstverband. Bij het aanbieden van een vast dienstverband wordt gekeken naar inzet, flexibiliteit en beheersing Nederlandse taal.
Voor het aanvragen van verlof kunt u op de personeelspagina inloggen.

De zomervakanties zijn altijd in twee blokken verdeeld, zie hiervoor de nieuwsbrief. Bent u dit jaar niet meer dan 4 aaneengesloten weken met vakantie geweest en beschikt u over genoeg verlof-uren, is het mogelijk deze blokken maximaal 6 weken vakantie op te nemen. Buiten deze 2 blokken kunt u altijd vakantie aanvragen, mits u over genoeg verlof-uren beschikt.

Voor uw verjaardag krijgt u 1 verlofdag en zullen we dit als TvT opvoeren. U kunt dit op elk moment opnemen of met uw vakantie verrekenen.
Bij Schoonmaken.nl werken wij met de Loonapp en Appreo.

Voor beide apps heeft u een smartphone nodig. In de Loonapp ontvangt u uw salarisstroken en vakantiebevestigingen. In Appreo staat uw werkschema en kunt u op bepaalde objecten in- en uitloggen.

MVO

Bij het aannemen van personeel hanteren wij een diversiteitsbeleid. Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandelt.

Schoonmaken.nl werkt met diverse innovaties die invloed hebben op de drie P’s. Voor het milieu werken wij met schoonmaakmiddelen die 100% natuurlijk zijn of C2C. Daarnaast werken wij met de Always Clean Methode waardoor 40% minder water gebruikt wordt.

Via ons initiatief HappyGreener steunen wij samen met onze klanten twee goede doelen en proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke producten.

Algemeen

Schoonmaken.nl is voor bedrijven een deskundige, proactieve en innovatieve partner in schoonmaak en gelieerde diensten. Schoonmaken.nl wil een bedrijf zijn waar klanten graag klant worden en blijven. Daarnaast wil Schoonmaken.nl een bedrijf zijn waar mensen graag komen en blijven werken. Een integere, mensgerichte organisatie met persoonlijke aandacht voor werknemers en klanten. Vanuit een verantwoord rendement en een continuïteitsstreven helpt Schoonmaken.nl met duurzame oplossingen klantdoelstellingen te verwezenlijken.

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Neem dan gerust contact met ons op!

 
faq