FAQ - veel gestelde vragen

Contract

Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Schoonmaken.nl 12 maanden de werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 18.3. en 18.4. De opzegtermijn voor partijen bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden.
Op deze dagen worden geen werkzaamheden verricht, tenzij dit in het contract is opgenomen. Zaterdag, zondag en feestdagen worden altijd belast met bijbehorende cao toeslagen.
De uitgebrachte offerte is na akkoord ook het contract. Contracten worden niet ondertekend en door betaling van de eerste factuur gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wilt u een kopie van het contract of de algemene voorwaarden ontvangen? Klik dan hier.

Personeel

Bij Schoonmaken.nl werken wij met 3x een contract voor 6 maanden (bepaalde tijd). Na het 3e contract (bepaalde tijd) komt u in aanmerking voor een vast dienstverband. Bij het aanbieden van een vast dienstverband wordt gekeken naar inzet, flexibiliteit en beheersing Nederlandse taal.
Voor het aanvragen van verlof kunt u op uw pocketApp inloggen.

De zomervakanties zijn altijd in twee blokken verdeeld, zie hiervoor de nieuwsbrief. Bent u dit jaar niet meer dan 4 aaneengesloten weken met vakantie geweest en beschikt u over genoeg verlof-uren, is het mogelijk deze blokken maximaal 6 weken vakantie op te nemen. Buiten deze 2 blokken kunt u altijd vakantie aanvragen, mits u over genoeg verlof-uren beschikt.

Voor uw verjaardag krijgt u 1 verlofdag en zullen we dit als TvT opvoeren. U kunt dit op elk moment opnemen of met uw vakantie verrekenen.
Bij Schoonmaken.nl werken wij met de pocketApp.

Voor de pocketApp heeft u een smartphone nodig. In de pocketApp ontvangt u uw salarisstroken en vakantiebevestigingen, ook kunt u hierin bestellingen doen.
Schoonmaken.nl heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij indiensttreding en via de nieuwsbrieven worden de contactgegevens van de vertrouwenspersoon gedeeld.

MVO

Bij het aannemen van personeel hanteren wij een diversiteitsbeleid. Iedereen is gelijk en wordt gelijk behandelt!

Schoonmaken.nl werkt met diverse innovaties die invloed hebben op de drie P’s. Voor mens en het milieu werken wij met schoonmaakmiddelen die 100% natuurlijk of C2C zijn. Daarnaast werken wij met de Always Clean Methode waardoor 40% minder water gebruikt wordt.

Schoonmaken.nl heeft een eigen wasserij en worden dagelijks de gebruikte materialen zoals dweilen, microvezel etc. gewassen. Door het zonnepanelensysteem op het dak van ons kantoor zijn we energieneutraal en heeft het kantoor/ magazijn een Label A.

Via ons initiatief HappyGreener steunen wij samen met onze klanten twee goede doelen en proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke producten.

Algemeen

Schoonmaken.nl is voor bedrijven een deskundige, proactieve en innovatieve partner in schoonmaak en gelieerde diensten. Schoonmaken.nl wil een bedrijf zijn waar klanten graag klant worden en blijven. Daarnaast wil Schoonmaken.nl een bedrijf zijn waar mensen graag komen en blijven werken. Een integere, mensgerichte organisatie met persoonlijke aandacht voor werknemers en klanten. Vanuit een verantwoord rendement en een continuïteitsstreven helpt Schoonmaken.nl met duurzame oplossingen klantdoelstellingen te verwezenlijken.

Is uw vraag nog niet beantwoord?
Neem dan gerust contact met ons op!

 

faq
logologo